About ENTRNet

HOOFDDOELEN

Het hoofddoel van het ENTRNET-project is het ondersteunen van de ontwikkeling van nieuwe nationale netwerken van aanbieders van volwassenenonderwijs in Griekenland, Italië, België en Roemenië om..

Capaciteit verbeteren

Hun capaciteit verbeteren om alle jongvolwassenen ondernemerschapsonderwijs van hoge kwaliteit te bieden

Bevorder samenwerking

De onderlinge Europese samenwerking op het gebied van ondernemerschap bevorderen

Competenties overdragen

Transfer Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) naar ondernemend leren voor volwassenen

Promote EU policies

Bevorder het EU-beleid
 
 
 
 

TROTS GELEVERD IN SAMENWERKING MET

ENTRnet logo
Reference n° 621546-EPP-1-EL-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Co-funded by the Erasmus+ Programme
Laatste wijziging: maandag, 13 februari 2023, 12:42